OŠ SVETE ANE U OSIJEKU, OSIJEK

MENTORICA: Viktorija-Silvija Roguljić       

GLUMCI: Eugen Crnjac, Katja Jozanović, Irma Kelić, Tonka Krejačić, Greta Osvald, Leona Poljak, Petra Poljak, Lena Šimić, Cvita Tomac, Tonka Venžera, Neva Vučak, Ela Vuk i Ramona Vuković

KRATAK SADRŽAJ: Učenici su dobili zadaću napraviti kratko istraživanje o zdravlju. Svaki je učenik drukčije riješio zadaću. Jesu li učenici dobro riješili zadaću i tko je dobio peticu, saznat ćete u igrokazu. U igrokazu se na šaljiv način prikazuje kako se trebamo brinuti o zdravlju.