RETFALA OSIJEK, OSIJEK

MENTORICA: Verica Jukić       

GLUMCI: Jelena Knežević, Nika Knežević, Gita Lijić, Iva Omerović, Iva Požega, Gabi Petrović, Franka Unković i Veronika Šustek

KRATAK SADRŽAJ: Razgovor između vitamina i minerala o tome gdje se sve nalaze u hrani.