LJUBEŠĆICA, LJUBEŠĆICA: Shrek

MENTORICA: Sanja Horžić                   

GLUMCI: Ema Horvatić, Lana Horvatić, Emilija Horžić, Petar Slatina, Ema Dvorski, Dejana Mikulčić, Ana Kozjak, Tea Sakač, Antonija Ferčić i Veronika Sakač

KRATAK SADRŽAJ: Dramsko–scenska igra Shrek scenska je prilagodba istoimenoga animiranog filma iz koje se može izvući pouka da je ljubav osjećaj koji oplemenjuje i mijenja ljude te da se za ljubav treba boriti.