OŠ VLADIMIRA BECIĆA OSIJEK, OSIJEK

MENTORICA: Iva Čerina Čajkovac    

GLUMCI: Arijana Barišić, Filipa Gudelj, Ana Jukić, Lea Marjanović, Lucija Matić, Lucija Mikolčević, Emina Pešo, Mila Sajter, Neva Savić, Sara Vezmarović, Mia Štefančić, Marina Magdić i Srđana Delibašić

KRATAK SADRŽAJ: Igrokaz govori o tome kako je pandemija korona virusa utjecala na živote učenika. Učenici sve više vremena provode za računalom, u kući, udaljuju se jedni od drugih te se osjećaju usamljeno.