AUGUST ŠENOA OSIJEK, OSIJEK

MENTORICA: Sanda Lukenda         

GLUMCI: Lara Krpan, Fran Almaši, Sara Bićan, Maroje Flatcher, Domagoj Petrović, Mare Hot, Leonarda Major, Nikolina Šimić, Natali Ljikar, David Konjarević, Andrej Janković, Karlo Peček, Laura Mršić, Lorena Uglik, Lorena Husić, Greta Vorih, Kiara Osmakčić, Karlo Štamfelj, Edwin Pavić, Iva Živković, Lana Malenica i Dario Kovačić

KRATAK SADRŽAJ: Sara je izolirana, učenice je izruguju, a ona pronalazi skupinu istomišljenika. Okupljaju se u akciji čišćenja osječkih tramvaja, gdje susreću dječake koji su te tramvaje ukrasili svojim grafitima. Sara i Leon zaljubljuju se, što dodatno komplicira odnose svih sudionika. Na kraju pronalaze rješenja.