OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA DONJA VOĆA, DONJA VOĆA

MENTORICA: Ankica Belcar    

GLUMCI: Lucija Bolčević, Emma Bosilj, Emily Premužić, Petra Banfić, Anamarija Kralj i Ana Šipek

KRATAK SADRŽAJ: Učenice izvode prilagođeni tekst pjesme L. Paljetak: Jedna je mačka jela slatkiše. Tekst je za scensku izvedbu prilagodila mentorica Ankica Belcar. Dramatizacijom se nastoji istaknuti nonsensna situacija u kojoj se našla mačka.