OSNOVNA ŠKOLA LJUBEŠĆICA, LJUBEŠĆICA

MENTORICA: Sanja Horžić

GLUMCI: Ema Horvatić, Lana Horvatić, Tea Sakač, Petar Slatina, Matija Štriga, Veronika Sakač, Emilija Horžić, Ana Kozjak, Ema Dvorski, Dejana Mikulčić, Antonija Ferčić, David Dvorski 

KRATKI SADRŽAJ: Dramsko-scenska igra Ženidba prikazuje svadbene običaje Ljubešćice (sela u Hrvatskom zagorju koje se nalazi između Novog Marofa i Varaždinskih Toplica).  Nastoji se prikazati kako je nekadašnji način života pozitivno utjecao na mentalno zdravlje  ljudi koji su živjeli mnogo smirenijim životom, sastajali se i družili na seoskim proštenjima gdje su se rađale i prve ljubavi.