OSNOVNA ŠKOLA IVANJA REKA, PODRUČNA ŠKOLA RESNIK, RESNIK

MENTORICA: Lucijana Antunović

GLUMCI: Ana Paula Antić, Josipa Antić, Klara Blažević, Tara Bosnić, Nikol Cindrić, Ivan Gagula, Eva Knežević, Lana Krajnović, Lorena Najla Memedi, Lorena Pavković, Sara Petrović, Laura Saković, Dora Tolić, Katja Tozan, Laura Vragović 

KRATKI SADRŽAJ: Igrokaz govori o djevojčici Lauri koja nastoji prenijeti publici što je naučila o riječima. Potaknuta pričom učiteljice na školskom satu u stvarnom životu pronalazi situacije u kojima prepoznaje riječi o kojima je govorila učiteljica i shvaća koliki utjecaj riječi imaju na druge. Likovi nastoje prenijeti publici poruku koja je sadržana u samom naslovu igrokaza na zanimljiv i pomalo komičan način.