OSNOVNA ŠKOLA TENJA, TENJA

MENTORICA: Andreja Zelić

GLUMCI: Iva Dovođa, Kim Milošević, Nađa Vidić, Jana Kapetan, Ana Šarić, Ivano Momčilović, Fran Hrsan 

KRATKI SADRŽAJ: Djevojčica je tužna jer ne može prodati svoje šibice, a otac zahtijeva da ih sve proda. Stoji sama na ulici i nudi šibice prolaznicima. Zaustavljaju se ohole djevojčice koje izruguju tužnu djevojčicu sa šibicama, plemenita djevojčica koja joj pomaže i starac koji suosjeća s njezinom boli. Utonula je u duboki san i pojavila se majka kao anđeo, usnula je i pošla za svojom majkom.